arrow_forward

מהו ביטוח סיעודי ולמה הוא חשוב

פוליסה מסוג ביטוח סיעודי היא חוזה שנחתם מול חברות הביטוח הפרטיות על פיו משלם המבוטח סכום כסף חודשי ובתמורה מתחייבת חברת הביטוח להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית. כך תדעו ממי לרכוש את הפוליסה ואיך לבחור ביטוח הוגן


ביטוח סיעודי הוא סוג של פוליסת ביטוח, במסגרת הפוליסה משלם הרוכש לחברת הביטוח פרמיה חודשית ובתמורה מתחייבת החברה לשלם לו גמלה חודשית, במידה וייקלע למצב סיעודי. הסיוע הכספי של חברת הביטוח נקבע בהתאם לתנאים המופיעים בפוליסה ולחוזה שנחתם בין הצדדים.

 

ביטוח סיעודי יכול להקל באופן משמעותי את מימון הטיפול למי שמצבו התפקודי מוגדר כסיעודי. למרות שמצב סיעודי עלול להיגרם בכל גיל עקב מחלה או תאונה, הסיכוי לכך עולה עם הגיל. הגדרה של אדם כסיעודי מתבססת על פעולות שאינו יכול עוד לבצע בכוחות עצמו, כמו למשל קימה ושכיבה, תנועה באופן עצמאי וכדומה. גם אדם הזקוק להשגחה, כיוון שאינו יכול לבצע פעולות בסיסיות יום יומיות לבדו (כמו חולה אלצהיימר), יכול להיחשב כמצב סיעודי.


ראה כתבה נוספת: מה ההבדל בין מצב סיעודי לסיעודי מורכב


מי מממן את הטיפול בחולה הסיעודי חוץ מחברות הביטוח

אלו הגורמים הממשלתיים המסייעים במימון הטיפול בחולה סיעודי:

 

 • ביטוח לאומי - חוק הסיעוד והקצאת שעות מטפל עבור חולה השוהה בביתו, מאפשרים למוסד לביטוח לאומי לעזור לחולים המוגדרים כסיעודיים. כמו כן, ביטוח לאומי מסייע במימון הטיפול, באמצעות גמלת סיעוד בכסף, לאדם שמעסיק מטפל צמוד. קבלת הסיוע מהמוסד לביטוח לאומי מותנית במבחן הכנסה.

 

 • משרד הבריאות - הסיוע של משרד הבריאות מבוסס על 'קוד' למימון אשפוז, במוסד סיעודי בלבד. משרד הבריאות מסייע לקשישים שמצבם התפקודי מוגדר כסיעודי או תשוש נפש, בכפוף לבדיקת היכולת הכלכלית של בני המשפחה והקשיש להשתתפות בדמי האשפוז. בנוסף, הסיוע ניתן רק בתנאי שהאשפוז מתבצע במוסד עם רישוי והסכם בתוקף מול משרד הבריאות.


ראה כתבה נוספת: מה ההבדל בין עצמאי לתשוש גוף ולסיעודי?


אילו סוגי ביטוח סיעודי ניתן לרכוש

 

 • ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים - זהו ביטוח קבוצתי המשווק על ידי חברות ביטוח פרטיות, שהגיעו להסכם עם קופות החולים. ההסכם הוא לזמן מוגבל, הפרמיה החודשית משתנה והתנאים נקבעים עבור המבוטחים, במסגרת ההסכם בין חברת הביטוח לקופת החולים בלבד. פוליסות ביטוח סיעודי מן הסוג הזה, אינן חלק משירותי הבריאות המשלימים של קופות החולים ולכן הן נרכשות בתשלום נפרד.

 

 • ביטוח סיעודי פרטי - מדובר בחוזה מחייב שנחתם בין אדם פרטי לבין חברת הביטוח. הפוליסה היא לכל החיים והתנאים ידועים מראש ואינם ניתנים לשינוי. יש מגוון רחב של פוליסות סיעוד וההבדלים באים לידי ביטוי בתקופות הפיצוי וההמתנה, בתנאי הזכאות לקבלת גמלה וכן הלאה. המבוטח בוחר את הפוליסה שמתאימה לו ואת סכום גמלת הסיעוד שברצונו להבטיח.

 

בפוליסות ביטוח מסוג סיעודי פרטי, נגזרת הפרימיה מגילו של המבוטח. בנוסף, קיימת בבפוליסות אלו צבירה של ערכי סילוק והמבוטח צובר זכות לפיצוי חלקי, גם אם החליט בשלב כלשהו לבטל את הפוליסה. מנגד, חברת הביטוח לא מתחייבת לכסות את כל היקף השירות, אלא רק את הסכומים כפי שהוגדרו בפוליסה.


כיצד בוחרים ביטוח סיעודי

מומלץ לבצע את התכנון הסיעודי, על בסיס הבנת הצרכים ולבחון את גובה העלות החודשית של הפרמיה ואת מבנה השינויים בפוליסה לאורך השנים. אלו התנאים העיקריים שכדאי לבדוק לפני שבוחרים ביטוח סיעודי:

 

 • גובה התשלום במקרה של מצב סיעודי.

 

 • הבטחת ערך התשלום על ידי הצמדה למדד, לשער המטבע וכדומה.

 

 • מספר השנים בהן חברת הביטוח תשלם את התגמול.

 

 • תקופת זמן ההמתנה בין הגדרת המבוטח כחולה סיעודי ועד מועד הזכאות לגמלה חודשית.

 

 • אפשרות להקצאת מומחה מטעם המבוטח בהליכי בירור תביעות.
   

מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני רכישת ביטוח סיעודי ולהבין את ההשלכות בטווח הקצר (תשלומי פרמיות) ובטווח הארוך (סיוע כספי במימון טיפול סיעודי למבוטח). יש לבדוק את הסכם הביטוח לפני שחותמים עליו, להבין מראש את התנאים ולהשוות כל הצעה עם הצעות נוספות.


ראה כתבות נוספות:
קצבאות ביטוח לאומי לבני הגיל השלישי
מתי זכאים לקבל מטפל מביטוח לאומי (גמלת סיעוד)?

 

בחרו בכפתור דיור במסך הפתיחה של פורטל הגיל השלישי מבית יד 2 ומצאו את הדיור המתאים לכם או פנו למוקד השירות של פורטל הגיל השלישי מבית יד 2  באמצעות דף 'צור קשר'.