arrow_forward

היחידה להמשך טיפול בבית בקופות החולים

קופות החולים השונות מפעילות יחידות שתפקידן להעניק עזרה שיקומית וסיעודית לחולים בביתם, ויחידות הוספיס לחולים הנוטים למות. על מנת לקבל את אחד השירותים יש לפנות למנהלת הסיעוד בקופת החולים ולהגיש טופס בקשה מסודר


קהל היעד העיקרי של 'היחידה להמשך טיפול בבית', הוא חולים סיעודיים, קשישים במצב סיעודי או סיעודי מורכב ובעלי מורכבות תפקודית. על מנת לקבל את הטיפול, ניתן לפנות למנהלת הסיעוד בקופת החולים ולבדוק זכאות. בעת הפנייה יש להצטייד באישור רפואי המעיד על מצבו של המטופל ולצרף המלצה של גורם רפואי מוסמך להמשך טיפול בבית.

ראה כתבה נוספת: מה ההבדל בין מצב סיעודי לסיעודי מורכב?

היחידה להמשך טיפול בבית כוללת את אנשי המקצוע הבאים (הרשימה כתובה בלשון זכר אך היא מתייחסת לשני המינים):

  • רופא
  • אח
  • מרפא בעיסוק
  • עובד סוציאלי
  • פיזיותרפיסט
  • קלינאי תקשורת                                                     

במקביל, חלק מקופות החולים מפעילות 'יחידה להוספיס בית'. מדובר ביחידה שמעניקה טיפול בית כוללני לקשישים במצב סופני ותמיכה לבני משפחתם. ביחידה להוספיס בית מועסקים רופאים, עובד סוציאלי ואחיות. במסגרת פעילות היחידה, מגיע רופא לביתו של הקשיש פעם בשבוע ואחות העורכת ביקורים 2-3 פעמים בשבוע.

הטיפולים העיקריים הניתנים על ידי היחידה להמשך טיפול בבית:

ריפוי בעיסוק – ריפוי בעיסוק בבית החולה מסייע לשמור ולשפר את רמת התפקוד שלו. בעזרת ריפוי בעיסוק ניתן לחזק את כושר החשיבה, הזיכרון וההתמצאות, לטפל במקרים של חוסר תחושה ולהתאים את תנאי הדיור של המטופל לצרכיו ולמצבו התפקודי, תוך שימוש באביזרי עזר רלוונטיים. כמו כן, ריפוי בעיסוק משפר את המוטוריקה הגסה והעדינה ומיומנויות אחיזה שונות.
פיזיותרפיה – במסגרת היחידה להמשך טיפול בבית ניתן לתאם טיפולי פיזיותרפיה. הטיפולים כוללים עבודה עם פיזיותרפיסט צמוד על הליכה, שכיבה, מעבר בין תנוחות, תנועות וכדומה. המטרה היא לשפר את התנועה והקואורדינציה יחד עם שיווי המשקל של החולה.
ריפוי בדיבור – בעזרת טיפולי ריפוי בדיבור ניתן לעזור למטופל לפתח מיומנויות תקשורת אלטרנטיביות. הריפוי עוזר ברכישת כלים לדיבור לאחר אירוע מוחי או תאונה.
עובד סוציאלי – תפקידו של עובד סוציאלי, מטעם היחידה לעזרה שיקומית וסיעודית בבית, היא לסייע לקשיש ומשפחתו. העובד הסוציאלי מוסמך לתת מידע על זכויות ושירותים בקופות החולים ובמוסדות הממשלה, מסייע לטפל בבירוקרטיה הנדרשת מול המוסד לביטוח לאומי ועוזר גם עם הגשת בקשות ללשכות הרווחה.
 

בחרו בכפתור דיור במסך הפתיחה של פורטל הגיל השלישי מבית יד 2 ומצאו את הדיור המתאים לכם או פנו למוקד השירות של פורטל הגיל השלישי מבית יד 2  באמצעות דף 'צור קשר'.